.

Gareth Hurford

Born in Swansea but brought up in Llanelli I have always counted myself as very lucky to live in South West Wales. My passion for radio began at a very young age when I started volunteering at Prince Phillip Hospital Radio, which I'm still an active member of today. Schooled in Ysgol Gyfun Y Strade I then went on to study my Law degree at Cardiff University which I hope to finish in 2017! I love all sorts of music, pop, rock, punk, Motown, the lot. Little known fact about me - I started my working life selling phones - can't have been much good as I'm doing this now! Oh and for future reference, a nice Ice-Cream from the Mumbles is the quickest way to my heart!

 

Geni yn Abertawe ond cefais fy magu yn Llanelli. Rwyf yn cyfri fy hun yn hynod o lwcus I alw De-Orllewin Cymru fy'n nghartref. Dechreuodd fy'n angerdd o radio pan o'n i'n ifanc iawn pan wnes i gwirfoddoli i radio Ysbyty Tywysog Philip, le rwyf dal yn aelod heddi. Fyfyrwr Ysgol Gyfun Y Strade yng ngwreiddiol ond yn fwy fuan rwyf yng nghanol gorffen radd yn y Gyfraith yn Brifysgol Caerdydd. Rwyf yn hoff iawn o bob math o cerddoriaeth- pop, roc, Motown - y cwbwl. Ffaith llai adnabyddus ambwyti fi - dechreuais fy bywyd gwaith yn gwerthu ffonau symudol, rhaid fy'n mod i'n wael yn wneud ni oherwydd dwi ar y radio nawr yn lle! O, am y dyfodol, hufen-iâ or Mwmbwls yw'r ffordd fwyaf cyflym i fy'n nghalon!

Cover art for Ladies Night

On Air

Steve Shaw playing Kool & The Gang - Ladies Night