.

About Gareth

Gareth will be delighted if you can join him on Sunday evenings 7.00- 8.30 p.m., and on Tuesday evenings 7.00- 10.00 p.m. Not forgetting, the nightly news bulletins, he also presents.

ABOUT GARETH.

 
Gareth  has been  involved  with Swansea Sound since February 1976, presenting bilingual news and sports bulletins. From 1976 - 87 was spent in the teaching profession.In October, 1988 he began presenting the Sunday  request programme Seiniau'r Sul, to be followed by  Amrywiaeth (Variety) each  week,   in addition to presenting three news bulletins a day. The  only work he's done over this more recent period has been at Swansea Sound.
 
Even  though, Gareth has been linked  to our  station since 1976, he's just  as excited upon  driving  to work as  he did in the early days.
 
Born in Gorseinon Hospital,  Gareth spent  the first five years of his life in Abergele in North Wales, and  apart from  spending three  very happy years in Wrecsam, where he  trained to be a teacher, he's  always  lived here in South West Wales.
 
AM GARETH.
 
Mae Gareth wedi bod yn gysylltiedig a Sain  Abertawe ers Mis Chwefror 1976, fel  cyflwynydd  bwletiniau newyddion a  chwareon yn benna' yn  y Gymraeg, ac  ar  ambell adeg  yn Saesneg hefyd. Bu'n athro o 1976 - 87. Ym mis  yr  Hydref 1988, dechreuodd  gyflwyno'r rhaglen geisiadau Seiniau'r  Sul, a  dilynwyd hynny  gan Amrywiaeth bob  Nos Fawrth. Hefyd,  mae'n  cyflwyno tri  bwletin newyddion o  Nos Lun hyd  Nos Wener ,yn wythnosol. Yn  ystod  y cyfnod  mwyaf diweddar  hwn , Sain Abertawe fu  ei unig  weithle.
 
Er  y bu Gareth yn  gysylltiedig  a'n  gorsaf  radio ers 1976.mae  e'n dweud   bod  y profiad  o yrru  i'r  gwaith yr  un mor  gyffrous  iddo , ag  y bu yn y dyddiau  cynnar.
 
Ar  ol  ei  enedigaeth  yn  Ysbyty Gorseinon,  treuliodd  Gareth pum mlynedd cynta'  ei fywyd  yn Abergele yng Ngogledd  Cymru .Cafodd  gyfnod  hapus iawn  yn  Wrecsam  lle  y  bu'n dilyn cwrs hyfforddiant i fod yn athro, ond ar wahan i hynny,  mae yntau wedi byw yn Ne Orllewin Cymru bob amser.
 
GARETH'S INTERESTS.
Gareth considers himself lucky that his work in radio happens to be one of his main interests,as he is a self confessed news junkie.
During the summer months (in the little spare time that he has) he enjoys working outdoors.
Astronomy, especially the moon , and the planets.
Weather forecasts ( we seem to experience all kinds of  weather these days).
 
Believe it or not, one of the highlights of his life was the time when he worked on a Combine Harvester in the late 1960's.

 

Sport.
Mainly rugby, but is also interested in cricket, and football, especially Swansea City.
 
 
DIDDORDEBAU.
 
Mae Gareth yn  cyfri ei hunan yn ffodus bod ei waith yn un o'i brif ddiddordebau, e.e. ei hoffter o ddilyn  y newyddion  diweddara'.
 
Yn  ystod misoedd  yr  Haf (yn yr  ychydig  o amser  sydd ganddo  yn rhydd), mae  e'n mwynhau  gweithio yn yr awyr agored.
 
Mae  e'n hoffi dilyn  rhagolygon y tywydd .
 
Mae'r profiad  o weithio ar  Gynaeafwr Yd ar  ddiwedd  y chwedegau yn golygu llawer iddo.
 
Chwaraeon
Yn benna', rygbi, ond mae ganddo ddiddordeb  hefyd mewn criced, a phel droed yn enwedig Dinas  Abertawe.
 
FAVOURITE T.V. AND FILMS.
HOFF DELEDU A FFILMIAU.
A Night to Remember (1958), James Cameron's Titanic, also  the Titanic fim that featured Swansea's  very  own Catherine Zeeta-Jones. Christmas Carol, and Sul y Blodau that was shown on S4C.

 

 

 

Cover art for My Life

On Air

Phil Hoyles playing Billy Joel - My Life